ŠKOLENIA

Mítingy face-to-face

Začíname mítingom „Sumár Webinar 2learn pre manažérov”už 16.apríla! Toto prvé stretnutie bude v anglickom jazyku. Jeho cieľom je oboznámiť manažérov s obrovským potenciálom webinárov pri školeniach svojich zamestnancov, ako i s ich možnými limitáciami...

Webinárový tréning

Webinárový tréning využíva online webinárový softwér, pomocou ktorého sa dosahuje vyššia interaktivita, než pri bežných tréningoch. Tá napomáha i rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vzdelávaciemu procesu. Výhodou tohto typu tréningov sú nižšie náklady v porovnaní s bežnými školeniami a to, že zamestnanci na školenia nemusia cestovať...